Individuální konzultace


U konzultací jsem vám k dispozici jako průvodce na cestě vašeho osobního růstu.

Prostřednictvím otázek otevírám různá témata, pomáhám vám nalézt souvislosti a utřídit si myšlenky, zbavit se strachu a navýšit svůj osobní potenciál.
Společně pracujeme na odstranění bariér ve vašem životě a nastolení harmonie.

Cílem individuální konzultace je usnadnit vám zvládání životních situací, které jsou pro vás aktuálně nebo dlouhodobě obtížné a pomoci vám se na svůj problém podívat z jiného úhlu pohledu a s nadhledem.

S čím vám může Individuální konzultace pomoci?
· úzkosti, strachy, deprese
· syndrom vyhoření
· ztráta sebedůvěry, nedůvěra v ostatní
· psychosomatické potíže (bolesti žaludku, hlavy...)
· mezilidské a partnerské vztahy (komunikace, konflikty...)
· změna nebo ztráta zaměstnání apod.

Cena za jedno sezení(60min) 700,- Kč